Mannendag 2019

Ontmoeting is een echt Bijbels kernwoord, zei ds. W. Harinck op de RD-mannendag zaterdag in Apeldoorn. „Overal in de Bijbel vinden er ontmoetingen van God met mensen plaats.”

 

 

 

Een bijzondere ontmoeting vond plaats op de kruisheuvel Golgotha waar bij het offer van Jezus Christus alle volmaaktheden van God bij elkaar kwamen, aldus de predikant. „Alleen daarom is een ontmoeting van een schuldig zondaar met God mogelijk.”

De predikant van de gereformeerde gemeente te Utrecht sprak zaterdag op de vijfde RD-Mannendag met als thema ”Ont-moeten”. Zo’n zeventig mannen ontmoetten elkaar in het gebouw van de Erdee Media Groep, beluisterden en bespraken referaten en zongen samen.

Zaligheid

Ds. Harinck begon zijn referaat met aan te sluiten bij de regels van de gezongen Psalm 85:4: „Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet.” „Wat is dat een ontmoeting”, aldus de predikant, „want daar op de kruisheuvel Golgotha hebben genade en waarheid, vrede en gerechtigheid elkaar ontmoet en daar ligt de zaligheid.”

De predikant wees op het wonder dat het initiatief tot ontmoeting van God Zelf uitgaat. Om die reden heeft elke Godsontmoeting het karakter van een genadige ”top-down”. Meteen na de val begeerde de Heere een ontmoeting met Adam en Eva door de vraag te stellen: „Waar ben je?”

„De mens was door moedwillige ongehoorzaamheid wel veranderd”, zo stelde ds. Harinck, „maar God blijft de Onveranderlijke, want Hij zoekt zelfs op de drempel van het verloren paradijs de gevallen mens meteen weer op. En Hij kondigt de belofte af dat er een Zaligmaker zal komen, Die de verbroken relatie door Zijn offer zal herstellen.”

Ladder

De predikant wees op de geschiedenis van Jakob die in Bethel een ladder zag. De ladder Jakobs symboliseert de verbinding tussen de aarde en de hemel, zoals Jezus Christus als Zoon des mensen de aarde met de hemel verbindt.

In zijn toespraak weer ds. Harinck op de altaren en op de offerdienst die tijdens Israëls woestijnreis plaatsvond in de tent der samenkomst. De tabernakel en later de tempel in Jeruzalem waren volgens de predikant allemaal ontmoetingsplekken van de Heere met Zijn volk.

Ds. Harinck noemde het veelzeggend dat mensen uit de Bijbel, die God ontmoeten, altijd verrast en verwonderd zijn. De predikant wees op de voorbeelden van Mozes, Samuël, Gideon, Maria en Johannes op Patmos. Daaruit blijkt dat een Godsontmoeting niet vanzelfsprekend is, zo constateerde de predikant. „Daar valt de les uit te trekken dat het veel over God gehoord hebben en veel over Hem weten niet voldoende is. Het is nodig dat Jezus Christus en Zijn verlossingswerk aan een zondaar wordt geopenbaard, omdat verstandelijke kennis niet helpt.”

Aan het einde van zijn toespraak, kwam ds. W. Harinck weer terug bij de aartsvader Jakob. Twintig jaar na Bethel heeft Jakob bij Pniël opnieuw een Godsontmoeting. „Jakob worstelt daar met God en in dat gevecht moet Jakob al zijn kunnen en moeten opgegeven. Als hij desgevraagd zijn naam noemt, erkent hij daarmee dat hij een bedrieger is. Dan krijgt Jakob de naam Israël. Dat de aartsvader aan al het moeten is gestorven, blijkt ook uit zijn laatste woorden waar Jakob niets meer doet dan alleen verwachtend uitzien naar de zaligheid die van Gods kant komt”, zo besloot de predikant zijn toespraak.

Actief

Na een bezoek aan de newsroom –de redactieruimte– van het Reformatorisch Dagblad en de lunch, werd de groep mannen tot actief ontmoeten van elkaar aangezet door ”adventure-therapeut” Karel Post van Outback Explorers. Post gaf de mannen verschillende opdrachten waarbij communicatie noodzakelijk was, met als doel elkaar beter te leren kennen.

Jan Baan, oprichter van softwarebedrijf Baan Company, besloot de mannendag met een persoonlijk verhaal over hoe hij als christenondernemer moest leren te leven met al dan niet schijnbare tegenstellingen. Baan vertelde over „ups en downs” in het ondernemersleven. Vreugde vindt de zakenman in de stichtingen voor goede doelen, met name het Calvin Institute for Theology in India.

Pagina delen

Ontvang de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over de aankomende RD-Mannendagen. Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.

Endorsement evenementen
Logo RD Evenementen