Mannendag Apeldoorn

18 november 2017

Nederigheid is de weg voor krachtige man

MANNENDAG-0012-HENK.jpg

 

Er is voor mannen een weg tussen opvallen en een tekort aan eigenwaarde, tussen machogedrag en in een hoekje kniezen: de weg van nederigheid achter Christus aan.

Dat was de teneur van een tweetal lezingen tijdens de RD-Mannendag, die zaterdag werd gehouden in het pand van de Erdee Media Groep in Apeldoorn. Deze bijeenkomst trok ongeveer honderd mannen van alle leeftijden. Op zaterdag 2 december vindt de tweede dag plaats, in Dordrecht.

Het thema van de bijeenkomst was: ”Van kramp naar kracht”. Dit werd uitgewerkt door Erik-Jan Verbruggen, maatschappelijk werker bij De Vluchtheuvel, en ds. F. van Binsbergen, hersteld hervormd predikant te Schoonrewoerd.

Verbruggen had „vitamines” voor de mannen die een bijdrage kunnen leveren aan hun groei. Een man heeft volgens hem een gevende levenshouding, geeft prioriteit aan de zaak van Gods Koninkrijk, is een voorbeeld en kan met teleurstellingen omgaan.

De maatschappelijk werker noemde ook nederigheid: „misschien wel de meest verwaarloosde kant van het christelijke leven, maar het belangrijkste kenmerk van een discipel van Jezus. In de samenleving willen de mensen zich profileren. Dat kan op gespannen voet kan staan met de Bijbel.” Jezus heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, aldus Verbruggen. Nederigheid is dan ook iets anders dan een mietje zijn, zo zei hij. „Jezus, die het voorbeeld van nederigheid was, kon soms toornen.”

Ds. Van Binsbergen noemde drie voorwerpen. Bij het juk had hij als tekst Mattheüs 11:29: „Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw zielen.” Het juk van Christus is volgens de predikant niet lastig maar bevrijdend. „Het is er om de last te verlichten. Wie het onderwijs van de Heere Jezus ter harte neemt, wordt vele malen krachtiger.”

Bij het kruis noemde hij Mattheüs 16: 24: „Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.” Ds. Van Binsbergen: „De Heere Jezus zegt niet dat het kruis wordt opgelegd. Het gaat dus niet over ziekte, tegenslag of gemis. Het kruis is het beeld van de zelfverloochening. Als je jezelf verloochent, schittert de Heere Jezus in je leven en kom je achter Hem aan.”

Het beeld van de doorn komt uit 2 Korinthe 12:7, waar Paulus het heeft over de doorn zijn vlees. Volgens de predikant gaat het om Paulus’ zondige verleden, waarmee hij steeds weer geconfronteerd werd. „Het kan knellend zijn als je steeds tegen hetzelfde oploopt. Gods genade echter was voor Paulus genoeg en dat is nu ook zo.”

Hoe zit het met de spanning tussen jezelf ontplooien en nederigheid? Verbruggen: „We moeten weten dat we de wijsheid niet in pacht hebben en dat nederigheid het belangrijkste kenmerk van een discipel van Christus is. Iemand die alleen maar nederig is en in een hoekje kruipt, beantwoordt echter niet aan wat de Heere van hem vraagt. Een christen hoeft niet over zich heen te laten lopen.” Ds. Van Binsbergen: „Er zijn grenzen aan nederigheid. Als iemands gezondheid geschaad wordt, is er iets mis.”

Aan het einde van de dag kregen alle deelnemers het zojuist verschenen boek ”Van kramp naar kracht” van RD-journalist Wim van Egdom mee.

MANNENDAG-0010-HENK.jpgMANNENDAG-0002-HENK.jpg

Klik hier voor meer foto's.

Bekijk hier de video's van de lezingen die gehouden zijn op de RD-Mannendag in Dordrecht.

Pagina delen

Ontvang de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over de aankomende RD-Mannendagen. Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.

Endorsement evenementen
Logo RD Evenementen