Krachtig en kwetsbaar

RD-MANNENDAG 2016 | 26-11 DORDRECHT

„Mannen, leef niet uit eigen kracht”

APELDOORN. Zijn mannen kwetsbaar of zijn ze krachtig? Moet een man zijn kwetsbaarheid verbergen of juist tonen? Deze vragen stonden zaterdag centraal op de RD-Mannendag met als thema Krachtig & kwetsbaar.

Ds. M. Messemaker, predikant van de hervormde gemeente te Woudenberg, gaf zaterdag vanuit Bijbels perspectief zijn visie op de kwetsbaarheid van de man. „Adam is als broos mens uit het stof geschapen en kwetsbaarheid behoort daarom wezenlijk bij het mens-zijn. Bij die geschapen broosheid kwam na de zondeval ook de schuldige zondigheid.”

Voor de ongeveer 150 aanwezige mannen verklaarde ds. Messemaker dat kwetsbaarheid geen kwestie is van houding of een aangeleerd maniertje, maar een kwestie van positie. „Voor God staan wij in een positie van zwakheid en kwetsbaarheid. Gods kracht wordt echter in zwakheid volbracht. Dat is het geheim van de Man van smarten, Die in opperste kwetsbaarheid de zondige zwakheid van de mens aan het kruis droeg. Hoe meer de eigen kwetsbaarheid en zwakheid bij het kruis wordt beleefd, hoe minder de eigen kwetsbaarheid verborgen wordt gehouden”, aldus ds. Messemaker.

De predikant wees op het contrast met de ideeën van „moderne goeroes”, die wel over kwetsbaarheid spreken, maar niets met de notie van schuldige zondigheid kunnen. „Die hedendaagse counselors adviseren slechts in eigen kracht te geloven.” Ds. Messemaker gaf aan dat een kwetsbare persoon niet een slappeling is. „Die van genade leven, zijn wel in zichzelf zwak, maar krachtig in God.” Hij maakt zich zorgen over de beleving van eigen kwetsbaarheid bij het kruis binnen de gereformeerde gezindte. „Is die soms harde dogmatische houding en het zich verschansen in de ivoren torens van het eigen gelijk niet een teken dat het kruis afwezig is?”

Valkuilen
In zijn referaat ging dr. S. D. Post –coach, trainer en mediator– in op de vraag waarom mannen zo’n moeite hebben met kwetsbaarheid. Post verwees naar een boek van Stephan de Vries over de opleiding van mariniers. „In de mannenwereld van mariniers is kwetsbaarheid taboe. Die geharde mannen gaan door tot het bittere einde, omdat opgeven schande is.” Hoewel kwetsbaarheid niet hetzelfde is als zwakheid, zijn volgens Post mariniers geen goede modellen om te leren wat kwetsbaarheid is. Post vindt de omschrijving van kwetsbaarheid in Van Dales woordenboek –vatbaar zijn voor kwetsing– bruikbaar voor het management. „Een leidinggevende die zich bewust is van eigen valkuilen, is effectief. Een gearriveerd christen is een naamchristen. Het erkennen van eigen kleinheid vereist geestelijke moed”, aldus Post. Volgens de mediator is het besef van eigen kleinheid en kwetsbaarheid het begin van geestelijke groei **.

In het tweede gedeelte van zijn toespraak behandelde Post het nut van een kwetsbare opstelling. Volgens hem hoeft het uiten van de eigen emoties niet altijd positief te zijn, omdat het ook uit egocentrische motieven en effectbejag kan gebeuren. Het delen van persoonlijke zaken in het geloofsleven kan net zo goed gevaarlijk zijn, wanneer dat gebeurt om het geestelijk imago op te poetsen. Anderzijds wees Post op een onterechte schaamte in de refocultuur waar niets uit het geloofsleven wordt geuit omdat men zich onwaardig weet.

Jurriën Dekker, adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, zei in zijn openingswoord dat de RD-Mannendag dit jaar op twee locaties wordt gehouden: in Apeldoorn en, op 26 november, in Dordrecht.

Pagina delen

Ben jij
er klaar voor?

RD mannendag 2017

Ontvang de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over de aankomende RD-Mannendagen. Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.

Endorsement evenementen
Logo RD Evenementen