Dijkwacht

RD-MANNENDAG 2015 | 7-11 APELDOORN

„Man moet geen sociale solist zijn”

APELDOORN. Mannen kunnen „sociale solisten” zijn. En daar moeten ze tegen vechten, vindt Nico van der Voet.

Het is kwart voor tien. In het auditorium van het gebouw van de Erdee Media Groep in Apeldoorn zitten meer dan 170 mannen. Jong en oud, sommigen in colbertjasje, anderen meer casual gekleed. Ze luisteren naar Van der Voet, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en schrijver van het boek ”Pa, wees een vent!”, die hen wijst op hun verantwoordelijkheden.

De theoloog stelt dat in ieder mens elementen van een kind, een puber, een adolescent, een volwassene en een oude man zitten. Hij roept de mannen ertoe op zich volwassen te gedragen en „dijkwacht” te zijn als de „vloed van ongeloof en wereldsgezindheid” groot is.

Vrouw
De enige vrouw op deze eerste RD-Mannendag, met als thema ”Dijkwacht”, is Bineke van Doleweerd. Ze is de bedenker en organisator van de dag. Het idee van een Mannendag ontstond naar aanleiding van de succesvolle Vrouwendagen van familieblad Terdege. Ze vertelt dat het aantal plaatsen voor de Mannendag in twee weken tijd volgeboekt was, waarna ze nee moest verkopen.

Volgens adjunct-hoofdredacteur Jurriën Dekker, die dagvoorzitter is, voorziet de RD-Mannendag in een „behoefte in de achterban.” Er zijn plannen voor een tweede dag in de loop van volgend jaar.

’s Morgens is er een stevig inhoudelijk programma. Het thema ”Dijkwacht” wordt uitgediept door ds. A. C. Uitslag, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Urk en schrijver van het boek ”Elke dag vaderdag”. Hij begint zijn presentatie met het laten zien van een afbeelding van twee dijkwachters op Ameland en vervolgens vestigt hij de aandacht op 1 Korinthe 16:13: „Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.”

Voor het „waken” verwijst de predikant in de eerste plaats naar Gods Woord en het gebed, maar ook op onderlinge samenwerking. „Samen sta je sterk. Een echte man is geen Einzelgänger, iemand die alles alleen doet.”

Hij noemt David, Petrus en Simson. Die kwamen ten val toen ze alleen waren, terwijl de Heere Jezus juist mensen om Zich heen verzamelde. Ds. Uitslag roept mannen op hun taak serieus te nemen en aan de slag te gaan om „de dijk te dichten.”

„Hoe kun je als man dijkwacht zijn zonder dijken?” is de eerste vraag na de toespraken van ds. Uitslag en Van der Voet. Ds. Uitslag: „Dan moeten we met elkaar nieuwe dijken opwerpen.” Van der Voet: „Dan moeten we in een reddingsboot stappen.”

Bovenstem
’s Middags is er, naast bezinning, ook gelegenheid voor ontspannende activiteiten. Zo zijn er workshops over techniek, sociale media, menselijk gedrag en het zingen van psalmen met bovenstem. Het Christelijk Mannenensemble Salem geeft een miniconcert.

Pagina delen
Endorsement evenementen
Logo RD Evenementen